STRONA GŁÓWNA

SZKOŁA

Wydarzenia

Informacje Ogólne

Nasz patron

Klasy

Przyjaciel Szkoły

Program Wychowawczy

X-lecie Opolskiej "Siódemki"

Kontakt

Rekrutacja

SUKCESY

Osiągnięcia

Nasze Orły
Laureaci i Finaliści PG7
Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe 2010/2011
Prymus Opolszczyzny
Wyniki Egzaminu Gimnazjalnego w PG7
KADRA

Rada Pedagogiczna

DZIAŁANIA

Zajęcia Pozalekcyjne

Współpraca z zagranicą

Projekty

Samorząd Szkolny
Złote Klucze
Bal Karnawałowy
DLA UCZNIÓW

Plan lekcji

Zastępstwa
Zajęcia wyrównawcze
Zajęcia sportowe
Pomoce edukacyjne dla uczniów
DLA RODZICÓW
Współpraca z Rodzicami
Rekrutacja
Warunki ubezpieczenia
Wyniki Egzaminu Gimnazjalnego w PG7
Wykaz podręczników w roku szkolnym 2011/2012
DLA NAUCZYCIELI
Plan lekcji
Plan dyżurów
Arkusze obserwacji
DOKUMENTY
WZO PG 7
Statut PG 7
Gimnazjalny strój uczniowski
Stypendium dla uczniów
Duplikat legitymacji
Duplikat świadectwa
Karta motorowerowa 

 

KOŁO TEATRALNE

  

OPIEKUN : Małgorzata Górka

poniedziałek godz. 14.30 - sala 48

 

 

 

 

     Szkolne Koło Teatralne Publicznego Gimnazjum nr 7 w Opolu rozwija teatralne zainteresowania uczniów oraz ich indywidualne zdolność recytatorskie. Na zajęciach naszego koła można także zdobywać wiedzę o teatrze, składnikach dzieła teatralnego oraz poznać warsztat pracy aktora i reżysera. Zachęcamy młodzież do obcowania ze sztuką poprzez wyjścia na spektakle teatralnego opolskich teatrów. Na pewno będziemy się dobrze bawić, biorąc udział w szkolnych uroczystościach, a także przygotowując różnorodne przedstawienia.

 

 

 

 

 

Formy i metody pracy:

1.    Indywidualna praca z tekstem.

2.    Wchodzenie w rolę.

3.    Ćwiczenia dykcyjne, mimiczne, ruchowe.

4.    Zabawy poprawiające koncentrację.

5.    Zabawy i improwizacje grupowe budujące zespół.

6.    Gra aktorska.

7.   Prace plastyczne: projekty kostiumów, scenografii. Wykonywanie elementów scenograficznych, plakatów, zaproszeń.

 

 

  

Cele:

1.    Kształtowanie umiejętności pracy w zespole.

2.    Wywoływanie u dzieci pozytywnych przeżyć emocjonalnych.

3.    Kształcenie w zakresie czytania i pięknego mówienia.

4.    Kształcenie umiejętności dokonywania adaptacji utworów
       literackich na potrzeby przedstawienia.

5.    Pobudzanie twórczej aktywności dziecka.

6.    Ćwiczenia swobody na scenie, dykcji i pamięci.

7.    Kształtowanie umiejętności rozwiązywania sytuacji
      
problemowych.

8.    Rozwijanie fantazji i wyobraźni.

9.    Kształcenie wyobraźni plastycznej.

10.  Stwarzanie możliwości rozwoju uzdolnień teatralnych oraz

       umiejętności wyrażania stanów emocjonalnych poprzez gesty,
       ruch i mimikę.

11.  Rozwijanie zainteresowań czytelniczych i teatralnych.

12.  Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

 

 

 

 

     Uczestnicy koła teatralnego chętnie uczestniczyli w konkursach, znajdując się bardzo często w gronie laureatów, finalistów lub wyróżnionych:

 

 

 

 Małgorzata Soppa – III miejsce w VIII Wojewódzkim Recytatorskim Konkursie Jednego Poety poświęconym poezji Juliana Tuwima (2007),

 Małgorzata Soppa – laureatka wyróżnienia w XI Konkursie Recytatorskim "Słowo2008”,

 Monika Gabryjelska – wyróżnienie w XI Konkursie Recytatorskim „Słowo 2008”,

 Małgorzata Soppa – laureatka nagrody w XII Konkursie Recytatorskim „Słowo2009”,

 Agnieszka Pośpiech - laureatka nagrody w XII Konkursie Recytatorskim „Słowo2009”,

Małgorzata Soppa – I miejsce w I Międzygimnazjalnym Konkursie Recytatorskim „Impresje… o miłości” (2008),

 Dominika Kowalczyk – II miejsce w I Międzygimnazjalnym Konkursie Recytatorskim „Impresje… o miłości” (2008),

 Monika Gabryjelska – III miejsce w I Międzygimnazjalnym Konkursie Recytatorskim „Impresje… o miłości” (2008),

 Magdalena Nizioł, Patrycja Kostyra – I miejsce w I Szkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji Patriotycznej (2008),

 Monika Gabryjelska – II miejsce w I Szkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji Patriotycznej (2008),

 Agnieszka Pośpiech - III miejsce w I Szkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji Patriotycznej (2008).

 

 

 

  

 

grafika_szkoly.jpg

FORUM UCZNIOWSKIE NASZEJ SZKOŁY

SZKOLNA GAZETKA "KLEKS"

 

SZKOLNA TELEWIZJA