STRONA GŁÓWNA

SZKOŁA

Wydarzenia

Informacje Ogólne

Nasz patron

Klasy

Przyjaciel Szkoły

Program Wychowawczy

X-lecie Opolskiej "Siódemki"

Szkolny doradca zawodowy

Kontakt

Rekrutacja

SUKCESY

Osiągnięcia

Stypendium

Nasze Orły
Laureaci i Finaliści PG7
Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe 2011/2012
Prymus Opolszczyzny
Wyniki Egzaminu Gimnazjalnego w PG7
KADRA

Rada Pedagogiczna

DZIAŁANIA

Zajęcia Pozalekcyjne

Współpraca z zagranicą

Projekty

Wolontariat

Samorząd Szkolny
Złote Klucze
Bal Karnawałowy
DLA UCZNIÓW

Plan lekcji

Zastępstwa
Zajęcia wyrównawcze
Zajęcia sportowe
Pomoce edukacyjne dla uczniów
DLA RODZICÓW
Współpraca z Rodzicami
Rekrutacja
Warunki ubezpieczenia
Wyniki Egzaminu Gimnazjalnego w PG7
Wykaz podręczników w roku szkolnym 2012/2013
DLA NAUCZYCIELI
Plan lekcji
Plan dyżurów
Arkusze obserwacji
Sprawozdanie z pracy nauczyciela
Sprawozdanie z działań wychowawczych
Sprawozdanie lidera zespołu przedmiotowego
Sprawozdanie z działań profilaktycznych
Sprawozdanie z realizacji godzin
z art. 42 KN
Karta wycieczki
DOKUMENTY
Regulaminy
Ewaluacja wewnetrzna
Ewaluacja wewnetrzna
Stypendium dla uczniów
Duplikat legitymacji
Duplikat świadectwa
Duplikat karty motorowerowej 

 

REGULAMINY

  

Dokumenty obowiązujące

w Publicznym Gimnazjum Nr 7

im. Generała Władysława Andersa w Opolu


STATUT Publicznego Gimnazjum Nr 7 im. Generała Władysława Andersa w Opolu (POBIERZ PLIK)

 

Załączniki, które wchodzą w skład Statutu:

 

 1. WZO. (POBIERZ PLIK)
 2. Program wychowawczy. (POBIERZ PLIK)
 3. Regulamin Samorządu Szkolnego.
 4. Regulamin Organizacyjny Publicznego Gimnazjum Nr 7  im. Generała
  Władysława Andersa w Opolu.
 5. Kryteria przyjmowania uczniów spoza obwodu. (POBIERZ PLIK)
 6. Szkolny program profilaktyki.
 7. Szkolny zestaw programów nauczania. (POBIERZ PLIK)
 8. Rota ślubowania. (POBIERZ PLIK)
 9. Regulamin Rady Pedagogicznej.
 10. Regulamin Rady Rodziców.
 11. Regulamin przyznawania uczniom Publicznego Gimnazjum Nr 7 im. Generała Władysława Andersa w Opolu pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym: stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. (POBIERZ PLIK)
 12. Wpis na świadectwie ukończenia gimnazjum. (POBIERZ PLIK)
 13. Strategia Przeciwdziałania Przemocy – Bezpieczna Szkoła.
 14. Procedura usprawiedliwiania nieobecności. (POBIERZ PLIK)
 15. Gimnazjalny strój uczniowski. (POBIERZ PLIK)
 16. Procedura organizacji i zakres zadań zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Publicznym Gimnazjum Nr 7 im. Generała Władysława Andersa w Opolu. (POBIERZ PLIK)

 

 UWAGA!

Pliki zostały zapisane w formacie PDF. Aby móc je przeglądać należy zainstalować darmowy czytnik plików PDF, np. Adobe Acrobat Reader.
Program do pobrania znajduje się tutaj (POBIERZ PLIK).

 

 

grafika_szkoly.jpg

FORUM UCZNIOWSKIE NASZEJ SZKOŁY

SZKOLNA GAZETKA "KLEKS"

 

SZKOLNA TELEWIZJA