STRONA GŁÓWNA

SZKOŁA

Wydarzenia

Informacje Ogólne

Nasz patron

Klasy

Przyjaciel Szkoły

Program Wychowawczy

X-lecie Opolskiej "Siódemki"

Szkolny doradca zawodowy

Kontakt

R E K R U T A C J A

SUKCESY

Osiągnięcia

Stypendium

Nasze Orły
Laureaci i Finaliści PG7
Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe 2011/2012
Prymus Opolszczyzny
Wyniki Egzaminu Gimnazjalnego w PG7
KADRA

Rada Pedagogiczna

DZIAŁANIA

Zajęcia Pozalekcyjne

Współpraca z zagranicą

Projekty

Wolontariat

Samorząd Szkolny
Złote Klucze
Bal Karnawałowy
DLA UCZNIÓW

Plan lekcji

Zastępstwa
Zajęcia wyrównawcze
Zajęcia sportowe
Pomoce edukacyjne dla uczniów
DLA RODZICÓW
Współpraca z Rodzicami
Rekrutacja
Warunki ubezpieczenia
Wyniki Egzaminu Gimnazjalnego w PG7
Wykaz podręczników w roku szkolnym 2012/2013
DLA NAUCZYCIELI
Plan lekcji
Plan dyżurów
Arkusze obserwacji
Sprawozdanie z pracy nauczyciela
Sprawozdanie z działań wychowawczych
Sprawozdanie lidera zespołu przedmiotowego
Sprawozdanie z działań profilaktycznych
Sprawozdanie z realizacji godzin
z art. 42 KN
Karta wycieczki
DOKUMENTY
Regulaminy
Ewaluacja wewnetrzna
Duplikat legitymacji
Duplikat świadectwa
Karta motorowerowa 

 

PRYMUS OPOLSZCZYZNY

      Nagroda Marszałka Województwa "Prymus Opolszczyzny" przyznawana jest osobom uczącym się lub studiującym na terenie województwa opolskiego. Otrzymują ją uczniowie będący zwycięzcami olimpiad, konkursów, turniejów i przeglądów obejmujących swoim zasięgiem całe województwo lub uzyskującym tytuł laureata szczebla ponadwojewódzkiego, zajmując od 1 do 6 miejsca. Nagrody nie obejmują uczniów - sportowców.

 

 

     Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 7 im. Generała Władysława Andersa w Opolu, którzy otrzymali tytuł Prymusa Opolszczyzny:

 

 

 

Rok szkolny 2004/2005

 

Paulina Szafors

 

 

 

Rok szkolny 2006/2007

 

Agnieszka Kownacka

 

 

 

Rok szkolny 2007/2008

 

Anna Podburaczyńska

Małgorzata Wyspiańska

Weronika Żylińska


Rok szkolny 2011/2012

Karolina Kaleta


 

 

 

grafika_szkoly.jpg

FORUM UCZNIOWSKIE NASZEJ SZKOŁY

SZKOLNA GAZETKA "KLEKS"

 

SZKOLNA TELEWIZJA