STRONA GŁÓWNA

SZKOŁA

Wydarzenia

Informacje Ogólne

Nasz patron

Klasy

Przyjaciel Szkoły

Program Wychowawczy

X-lecie Opolskiej "Siódemki"

Kontakt

SUKCESY

Osiągnięcia

Stypendium

Nasze Orły
Laureaci i Finaliści PG7
Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe 2010/2011
Prymus Opolszczyzny
Wyniki Egzaminu Gimnazjalnego w PG7
KADRA

Rada Pedagogiczna

DZIAŁANIA

Zajęcia Pozalekcyjne

Współpraca z zagranicą

Projekty

Samorząd Szkolny
Złote Klucze
Bal Karnawałowy
DLA UCZNIÓW

Plan lekcji

Zastępstwa
Zajęcia wyrównawcze
Zajęcia sportowe
Pomoce edukacyjne dla uczniów
DLA RODZICÓW
Współpraca z Rodzicami
Rekrutacja
Warunki ubezpieczenia
Wyniki Egzaminu Gimnazjalnego w PG7
Wykaz podręczników w roku szkolnym 2011/2012
DLA NAUCZYCIELI
Plan lekcji
Plan dyżurów
DOKUMENTY
WZO PG 7
Statut PG 7
Gimnazjalny strój uczniowski
Stypendium dla uczniów
Duplikat legitymacji
Duplikat świadectwa
Karta motorowerowa 

 

LEGITYMACJA SZKOLNA

 W przypadku utraty lub zniszczenia legitymacji szkolnej należy zgłosić ten fakt w sekretariacie szkoły.

Do wyrobienia duplikatu należy:

  1. Złożyć podanie o wyrobienie duplikatu legitymacji szkolnej
    (WZÓR DRUKU DO POBRANIA), do którego należy dołączyć:

  • podpisane zdjęcie (nazwisko i imię, data urodzenia, adres)

  • potwierdzenie dokonania wpłaty w wysokości 9 zł

 

Odbiór duplikatu legitymacji w uzgodnionym terminie w sekretariacie szkoły.

Za wydanie nowej legitymacji szkolnej opłatę pobiera się zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 14 marca 2005 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

 

Uwaga!!

Od 1 września 2011 r., aby otrzymać duplikat legitymacji szkolnej należy uiścić wcześniej opłatę na konto szkoły i dołączyć potwierdzenie zapłaty do podania.

 

Dane do przelewu/wpłaty:

Publiczne Gimnazjum Nr 7 im. Generała Władysława Andersa w Opolu

ul. Oleska 68

45-222 Opole

Nr konta:    Bank Millenium    58 1160 2202 0000 0002 1690 0878
 

Kwota wpłaty za duplikat legitymacji szkolnej ---- 9 zł

Tytułem: zapłata za duplikat legitymacji szkolnej dla  imię
i nazwisko

  

 

 

grafika_szkoly.jpg

FORUM UCZNIOWSKIE NASZEJ SZKOŁY

SZKOLNA GAZETKA "KLEKS"

 

SZKOLNA TELEWIZJA