STRONA GŁÓWNA

SZKOŁA

Wydarzenia

Informacje Ogólne

Nasz patron

Klasy

Przyjaciel Szkoły

Program Wychowawczy

X-lecie Opolskiej "Siódemki"

Kontakt

SUKCESY

Osiągnięcia

Nasze Orły
Laureaci i Finaliści PG7
Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe 2010/2011
Prymus Opolszczyzny
Wyniki Egzaminu Gimnazjalnego w PG7
KADRA

Rada Pedagogiczna

DZIAŁANIA

Zajęcia Pozalekcyjne

Współpraca z zagranicą

Projekty

Samorząd Szkolny
Złote Klucze
Bal Karnawałowy
DLA UCZNIÓW

Plan lekcji

Zastępstwa
Zajęcia wyrównawcze
Zajęcia sportowe
Pomoce edukacyjne dla uczniów
DLA RODZICÓW
Współpraca z Rodzicami
Rekrutacja
Warunki ubezpieczenia
Wyniki Egzaminu Gimnazjalnego w PG7
Wykaz podręczników w roku szkolnym 2011/2012
DLA NAUCZYCIELI
Plan lekcji
Plan dyżurów
DOKUMENTY
WZO PG 7
Statut PG 7
Gimnazjalny strój uczniowski
Stypendium dla uczniów
Duplikat legitymacji
Duplikat świadectwa
Karta motorowerowa 

 

KARTA MOTOROWEROWA

      Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu jest organizatorem  bezpłatnych  egzaminów  na kartę motorowerową.

Przeprowadzane są one w każdą środę tygodnia o godz. 9.00 na terenie wyznaczonym przez WORD.   Egzaminy na kartę rowerową mogą się odbywać na terenie szkoły, o ile dyrektor wystąpi z takim wnioskiem.

            W celu zakwalifikowania się na egzamin należy dostarczyć najpóźniej 7 dni przed egzaminem arkusze zaliczeń ( do pobrania w sekretariacie WORD w Opolu, ul Oleska 127 - Dział BRD)

 

 Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:

 

1.   Ukończenie przez kandydata na kartę motorowerową  13 lat

2.   Przedłożenie pisemnej zgody rodziców/opiekunów na
  arkuszu zaliczeń

3.   Przedłożenie pisemnej zgody nauczyciela wychowawcy na
  arkuszu zaliczeń

4.   Przedłożenie ważnej legitymacji szkolnej

        

 Zasady uzyskania karty motorowerowej:

   -    znajomość zasad ruchu drogowego,

   -    umiejętność jazdy rowerem lub motorowerem,

   -    uzyskanie pozytywnego wyniku ze sprawdzianu  kwalifikacyjnego
        potwierdzone w arkuszu zaliczeń

   -    złożenie wypełnionego arkusza zaliczeń do dyrektora szkoły lub w
        sekretariacie we właściwym terminie

 

Więcej informacji w  w/w sprawie można uzyskać pod numerami telefonów: (077) 4029211, (077) 402901 -  biuro BRD
lub na stronie www.word.opole.pl w zakładce KARTA MOTOROWEROWA
;   
Adres e-mail:
biuro@wrbrd.opole.pl

 

Uwaga!!

Od 1 września 2011 r., aby otrzymać duplikat karty motorowerowej należy uiścić wcześniej opłatę na konto szkoły i dołączyć potwierdzenie zapłaty do podania.

 

Dane do przelewu/wpłaty:

Publiczne Gimnazjum Nr 7 im. Generała Władysława Andersa w Opolu

ul. Oleska 68

45-222 Opole

Nr konta:    Bank Millenium    58 1160 2202 0000 0002 1690 0878

 

Kwota wpłaty za duplikat karty motorowerowej  --- 9 zł

Tytułem: zapłata za duplikat karty motorowerowej dla  imię i nazwisko

  

 

 

grafika_szkoly.jpg

FORUM UCZNIOWSKIE NASZEJ SZKOŁY

SZKOLNA GAZETKA "KLEKS"

 

SZKOLNA TELEWIZJA