STRONA GŁÓWNA

SZKOŁA

Wydarzenia

Informacje Ogólne

Nasz patron

Klasy

Przyjaciel Szkoły

Program Wychowawczy

X-lecie Opolskiej "Siódemki"

Szkolny doradca zawodowy

Kontakt

Rekrutacja

SUKCESY

Osiągnięcia

Stypendium

Nasze Orły
Laureaci i Finaliści PG7
Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe 2011/2012
Prymus Opolszczyzny
Egzamin Gimnazjalny
KADRA

Rada Pedagogiczna

DZIAŁANIA

Zajęcia Pozalekcyjne

Współpraca z zagranicą

Projekty

Wolontariat

Samorząd Szkolny
Złote Klucze
Bal Karnawałowy
DLA UCZNIÓW

Plan lekcji

Zastępstwa
Zajęcia wyrównawcze
Zajęcia sportowe
Pomoce edukacyjne dla uczniów
DLA RODZICÓW
Współpraca z Rodzicami
Rekrutacja
Warunki ubezpieczenia
Egzamin Gimnazjalny
Wykaz podręczników w roku szkolnym 2012/2013
DLA NAUCZYCIELI
Plan lekcji
Plan dyżurów
Arkusze obserwacji
Sprawozdanie z pracy nauczyciela
Sprawozdanie z działań wychowawczych
Sprawozdanie lidera zespołu przedmiotowego
Sprawozdanie z działań profilaktycznych
Sprawozdanie z realizacji godzin
z art. 42 KN
Karta wycieczki
DOKUMENTY
Regulaminy
Ewaluacja wewnetrzna
Duplikat legitymacji
Duplikat świadectwa
Duplikat karty motorowerowej 

 

EGZAMIN GIMNAZJALNY
 

 

WGLĄD DO PRAC EGZAMINACYJNYCH

PO SPRAWDZIANIE  

W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

 

\Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) albo słuchacza sprawdzona i oceniona praca ucznia (słuchacza) jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) albo słuchaczowi do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

Wniosek >>> (pobierz)
Opis procedury >>> (pobierz)
Porównanie wyników egzaminu gimnazjalnego w latach 2002-2011


Edukacyjna wartość dodana 
Wyniki Egzaminu Gimnazjalnego w latach 2008-2012 i Edukacyjna Wartość Dodana wskaźniki trzyletnie:

http://gimnazjum.ewd.edu.pl/?str=wysz 

http://www.kuratorium.opole.pl/index.php/jakosc-w-edukacji/sprawdziany-i-egzaminy/wyniki-sprawdzianow-i-egzaminow-w-szkolach-woj-opolskiego
 

Egzamin Gimnazjalny 2012/2013

Informacje dotyczące organizacji i przebiegu egzaminu gimnazjalnego 2012/2013 znajdują się na stronach:
Procedury egzaminacyjne [www]
Komunikat Dyrektora CKE [www]

 

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011/2012
 

Wszystkie wyniki podane są w procentach. Źródło skali staninowej znajduje sie pod adresem: http://www.oke.wroc.pl
 

  Część humanistyczna Część matematyczno-przyrodnicza
j. polski historia
i wos
matematyka przedmioty przyrodnicze
PG 7 78,4 80,6 67,5 65,3
miasto Opole 67,6 67,4 55,3 55,2
województwo opolskie 63,5 59,7 46,7 49,1
kraj 65 61 47 50
różnica pomiędzy
PG 7
a miastem
+10,8 +13,2 +12,2 +10,1
skala staninowa
(na 9 możliwych)
74,4-81,4

PG7-Stanin 8
78,7-95,1

PG7-Stanin 9
58,7-70,8

PG7-Stanin 8
65,3-91,0

PG7-Stanin 9

  

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

2010/2011
 

 

 

Część humanistyczna Część matematyczno-
przyrodnicza
PG 7 33,0 33,5
miasto Opole 27,3 26,2
województwo opolskie 24,6 22,9

  

  

 

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

2009/2010


 

  

 

Część humanistyczna Część matematyczno-
przyrodnicza
PG 7 36,4 31,9
miasto Opole 32,4 26,3
województwo opolskie 30,2 23,5

  

 WYNIKI EGZAMINU W PG7
NA TLE MIASTA OPOLA, WOJEWÓDZTWA
I KRAJU
 

 

ROK

CZĘŚĆ EGZAMINU

KRAJ

WOJEWÓDZTWO

MIASTO OPOLE

SZKOŁA
PG 7

2002

H

30,2

29,7

34,2

34,2

MP

28,2

26,5

30,7

29,3

2003

H

31,8

29,8

31,7

32,3

MP

25,7

24,4

27,5

27,1

2004

H

27,1

26,4

30,4

33,8

MP

24,5

23,3

27,1

31,2

2005

H

33,2

31,6

33,2

36,2

MP

24,3

23,6

26,6

32,4

2006

H

31,3

30,3

32,3

36,2

MP

23,9

23,4

27

33,2

2007

H

31,5

34

34

37,6

MP

25,3

30,6

28

33,7

2008

H

30,8

29,9

33,2

38,3

MP

27,1

26,4

29,7

35,3

2009

H

31,7

31,2

34,6

39,0

MP

26,0

25,4

29,7

35,4

             H - część humanistyczna
            MP - część matematyczno-przyrodnicza

   

 WYNIKI EGZAMINÓW W PG7
W SKALI STANINOWEJ

 

Część humanistyczna

 

 

Stanin

Przedział punktowy

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

9. najwyższy

37,3 – 47,8

39,1 – 46,7

35,3 – 48,0

40,5 – 46,8

38,3 – 45,7

40,0 – 48,0

39,3 – 46,8

39,3-45,3

8. bardzo wysoki

34,4 – 37,2

36,1 – 39,0

31,6 – 35,2

37,3 – 40,4

35,4 – 38,2

36,0 – 39,9

35,4 – 39,2

35,9-39,2

7. wysoki

32,4 – 34,3

34,1 – 36,0

29,2 – 31,5

35,2 – 37,2

33,4 – 35,3

33,8 – 35,9

33,2 – 35,3

33,7-35,8

6. wyżej średni

30,6 – 32,3

32,4 – 34,0

27,4 – 29,1

33,6 – 35,1

31,8 – 33,3

32,0 – 33,7

31,4 – 33,1

32,2-33,6

5. średni

29,0 – 30,5

30,8 – 32,3

25,6 – 27,3

32,1 – 33,5

30,3 – 31,7

30,2 – 31,9

29,6 – 31,3

30,7-32,1

4. niżej średni

27,4 – 28,9

29,2 – 30,7

24,0 – 25,5

30,6 – 32,0

28,8 – 30,2

28,5 – 30,1

27,7 – 29,5

29,2-30,6

3. niski

25,7 – 27,3

27,5 – 29,1

22,2 – 23,9

28,8 – 30,5

26,9 – 28,7

26,5 – 28,4

25,3 – 27,6

27,3-29,1

2. bardzo niski

22,9 – 25,6

24,2 – 27,4

19,0 – 22,1

24,5 – 28,7

22,1 – 26,8

19,5 – 26,4

18,5 – 25,2

20,8-27,2

1. najniższy

8,5 – 22,8

10,3 – 24,1

8,9 – 18,9

11,1 – 24,4

0,0 – 22,0

6,0 – 19,4

4,0 – 18,4

10,6-20,7

 

Część matematyczno-przyrodnicza
 

 

Stanin

Przedział punktowy

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

9. najwyższy

38,5 - 46,9

37,5 - 47,0

35,6 - 46,0

34,4 - 45,9

33,8 - 46,9

35,0 - 48,0

38,0 - 47,9

37,2-46,5

8. bardzo wysoki

35,0 - 38,4

32,9 - 37,4

30,4 - 35,5

29,1 - 34,3

28,5 - 33,7

30,1 - 34,9

32,1 - 37,9

31,1-37,1

7. wysoki

31,7 - 34,9

29,1 - 32,8

27,1 - 30,3

26,4 - 29,0

25,9 - 28,4

27,3 - 30,0

29,3 - 32,0

28,3-31,0

6. wyżej średni

28,9 - 31,6

26,4 - 29,0

24,8 - 27,0

24,5 - 26,3

24,0 - 25,8

25,4 - 27,2

27,4 - 29,2

26,3-28,2

5. średni

26,5 - 28,8

24,0 - 26,3

22,8 - 24,7

22,9 - 24,4

22,3 - 23,9

23,9 - 25,3

25,6 - 27,3

24,5-26,2

4. niżej średni

24,6 - 26,4

22,0 - 23,9

21,1 - 22,7

21,3 - 22,8

20,8 - 22,2

22,2 - 23,8

23,9 - 25,5

22,7-24,4

3. niski

22,9 - 24,5

19,8 - 21,9

19,3 - 21,0

19,4 - 21,2

19,0 - 20,7

20,3 - 22,1

21,9 - 23,8

20,4-22,6

2. bardzo niski

20,6 - 22,8

15,3 - 19,7

15,1 - 19,2

14,6 - 19,3

13,7 - 18,9

15,2 - 20,2

15,3 - 21,8

14,4-20,3

1. najniższy

10,1 - 20,5

6,5 - 15,2

7,3 - 15,0

5,0 - 14,5

0,0 - 13,6

9,3 - 15,1

7,0 - 15,2

8,8-14,3

  

 

grafika_szkoly.jpg

FORUM UCZNIOWSKIE NASZEJ SZKOŁY

SZKOLNA GAZETKA "KLEKS"

 

SZKOLNA TELEWIZJA