STRONA GŁÓWNA

SZKOŁA

Wydarzenia

Informacje Ogólne

Nasz patron

Klasy

Przyjaciel Szkoły

Program Wychowawczy

X-lecie Opolskiej "Siódemki"

Szkolny doradca zawodowy

Kontakt

R E K R U T A C J A

SUKCESY

Osiągnięcia

Stypendium

Nasze Orły
Laureaci i Finaliści PG7
Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe 2011/2012
Prymus Opolszczyzny
Wyniki Egzaminu Gimnazjalnego w PG7
KADRA

Rada Pedagogiczna

DZIAŁANIA

Zajęcia Pozalekcyjne

Współpraca z zagranicą

Projekty

Wolontariat

Samorząd Szkolny
Złote Klucze
Bal Karnawałowy
DLA UCZNIÓW

Plan lekcji

Zastępstwa
Zajęcia wyrównawcze
Zajęcia sportowe
Pomoce edukacyjne dla uczniów
DLA RODZICÓW
Współpraca z Rodzicami
Rekrutacja
Warunki ubezpieczenia
Wyniki Egzaminu Gimnazjalnego w PG7
Wykaz podręczników w roku szkolnym 2012/2013
DLA NAUCZYCIELI
Plan lekcji
Plan dyżurów
Arkusze obserwacji
Sprawozdanie z pracy nauczyciela
Sprawozdanie z działań wychowawczych
Sprawozdanie lidera zespołu przedmiotowego
Sprawozdanie z działań profilaktycznych
Sprawozdanie z realizacji godzin
z art. 42 KN
Karta wycieczki
DOKUMENTY
Regulaminy
Ewaluacja wewnetrzna
Duplikat legitymacji
Duplikat świadectwa
Karta motorowerowa 

 

WSPOMNIENIE ABSOLWENTA

  

 

Damian Szczepaniak

absolwent PG nr 7 w Opolu

absolwent PLO nr III w Opolu

 

Mury Publicznego Gimnazjum nr 7 w Opolu opuściłem jako absolwent w 2008 r. Trzy lata spędzone w „siódemce” potwierdziły, że wybór szkoły był słuszny. Okazała się ona miejscem przyjaznym i bezpiecznym, w którym mogłem rozwinąć swoje pasje i zainteresowania. Ten okres edukacji był dla mnie intelektualną przygodą. Złożyło się na nią zdobywanie wiedzy podczas zajęć lekcyjnych, indywidualna praca pod kierunkiem nauczycieli, umożliwiająca start w różnych konkursach przedmiotowych oraz spotkania z ciekawymi ludźmi. Poza tradycyjnymi formami nauczania mogłem pogłębiać swoją wiedzę uczestnicząc w sesjach naukowych o tematyce historycznej, np. poświęconej    gen. Władysławowi Andersowi. Dodatkową wartość, jeśli chodzi o proces kształcenia i zarazem wychowania, wnosiło przygotowywanie inscenizacji słowno-muzycznych. Także szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, proponowanych przez szkołę, stwarzała możliwość pogłębiania zainteresowań. Szczególnie ważną formą pracy realizowaną w gimnazjum, do którego uczęszczałem, było zapewnianie uczniom kontaktu z żywą historią. Podczas uroczystości nadania szkole imienia Generała Władysława Andersa była obecna małżonka Generała Pani Irena Anders oraz Ojciec Generał Adam Studziński – dominikanin, kapelan 2. Korpusu Polskiego spod Monte Cassino. Przy różnych okazjach do szkoły zapraszani byli kombatanci, jak kpt. Krzysztof Werner – żołnierz Armii Krajowej czy mjr Edward Głowacki – uczestnik bitwy o Monte Cassino. Spotkania te były cenne, ponieważ o wydarzeniach z przeszłości uczniowie dowiadywali się z relacji świadków.

Tak, jak w przyrodzie jest czas siania i zbierania, tak i w pracy ucznia wyróżnić można te okresy. Umiejętne podsumowanie każdego roku pracy zarówno dla ucznia jak i nauczyciela jest bardzo ważnym momentem. Pozwala dostrzec dobre i słabe strony działań oraz wyciągnąć wnioski na przyszłość. Organizowanie przez Gimnazjum nr 7 pod koniec roku szkolnego uroczystości rozdania „Złotych Kluczy” dla najlepszych uczniów z poszczególnych przedmiotów jest udaną formą promocji talentów, pracowitości i kultury osobistej. Poprzez wyłonienie konkretnych przykładów postaw kształtuje się wzorzec gimnazjalisty, który w środowisku szkolnym może spełniać rolę inspirującą. To także okazja, by uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności artystyczne, organizacyjne oraz poczuli się odpowiedzialnymi za siebie, jak i środowisko, do którego należą.             

Na etapie nauczania gimnazjalnego szczególnie istotna rola, jaka przypada nauczycielowi polega  nie tylko na przekazywaniu wiedzy i rozwijaniu zainteresowań. Często to właśnie nauczyciel pomaga uczniowi odkryć swoje pasje i zgodnie z nimi wybrać odpowiedni dla siebie profil edukacji licealnej. Ważnym zadaniem nauczyciela jest dobre przygotowanie ucznia do egzaminu gimnazjalnego, jak również zabezpieczenie go w potencjał wiedzy, na którym będzie mógł bazować w kolejnych etapach kształcenia. Przekonać się o tym można już w pierwszej klasie liceum. Spotkanie z „nowym” przestaje być źródłem stresu, ale daje poczucie „zdrowej” pewności siebie, tj. uwzględniania obok sukcesu możliwości porażki, ale takiej, która nie wskazuje na bezradność, lecz potrafi wyzwolić zdobyte wcześniej wiadomości. Nauka w liceum staje się zatem autentycznym pogłębianiem wiedzy i pozwala wykorzystać ją w bardziej twórczy sposób. Z uczestnika sesji naukowej z roli słuchacza można stać się wygłaszającym referat; z autora wypracowania - redaktorem artykułu; z laureata konkursu na etapie wojewódzkim – laureatem olimpiady na szczeblu ogólnopolskim.

Absolwenci o szkołach wypowiadają się w różny sposób. Czasami słyszymy opinie: to dobra szkoła, z wdzięcznością wspominam jej nauczycieli. O swoim gimnazjum również mogę tak powiedzieć. Jestem więc dumny z tego, że chodziłem do „Andersa”.

 

 

  

 

grafika_szkoly.jpg

FORUM UCZNIOWSKIE NASZEJ SZKOŁY

SZKOLNA GAZETKA "KLEKS"

 

SZKOLNA TELEWIZJA