STRONA GŁÓWNA

SZKOŁA

Wydarzenia

Informacje Ogólne

Nasz patron

Klasy

Przyjaciel Szkoły

Program Wychowawczy

X-lecie Opolskiej "Siódemki"

Szkolny doradca zawodowy

Kontakt

R E K R U T A C J A

SUKCESY

Osiągnięcia

Stypendium

Nasze Orły
Laureaci i Finaliści PG7
Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe 2011/2012
Prymus Opolszczyzny
Wyniki Egzaminu Gimnazjalnego w PG7
KADRA

Rada Pedagogiczna

DZIAŁANIA

Zajęcia Pozalekcyjne

Współpraca z zagranicą

Projekty

Wolontariat

Samorząd Szkolny
Złote Klucze
Bal Karnawałowy
DLA UCZNIÓW

Plan lekcji

Zastępstwa
Zajęcia wyrównawcze
Zajęcia sportowe
Pomoce edukacyjne dla uczniów
DLA RODZICÓW
Współpraca z Rodzicami
Rekrutacja
Warunki ubezpieczenia
Wyniki Egzaminu Gimnazjalnego w PG7
Wykaz podręczników w roku szkolnym 2012/2013
DLA NAUCZYCIELI
Plan lekcji
Plan dyżurów
Arkusze obserwacji
Sprawozdanie z pracy nauczyciela
Sprawozdanie z działań wychowawczych
Sprawozdanie lidera zespołu przedmiotowego
Sprawozdanie z działań profilaktycznych
Sprawozdanie z realizacji godzin
z art. 42 KN
Karta wycieczki
DOKUMENTY
Regulaminy
Ewaluacja wewnetrzna
Duplikat legitymacji
Duplikat świadectwa
Duplikat karty motorowerowej 

 

SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY

  

              mgr  Agnieszka Ciepałek-Piec

przyjmuje w p. 22

 

Poniedziałek- 8.00-11.30

Wtorek-         9.00-13.30

Środa             8.00-11.00

Czwartek-      9.00-14.30  

Piątek-           8.00-12.00

  

Test zawodowy

 

http://test-zawodowy.pl
  

Orientacja zawodowa

 

     Zainteresowanie zawodami i przyszłością zawodową pojawia się już u dzieci kilkuletnich. W miarę rozwoju dziecka i poszerzania się jego wiedzy o otaczającym świecie, zmieniają się jego preferencje zawodowe. Deklarowane wybory mają szansę na większą stabilność i głębszą motywację, jeśli będą oparte na aktywnie zdobytej wiedzy o wymaganiach zawodowych, jak i o własnych zdolnościach i ograniczeniach.

Dorośli w znaczący sposób wpływają na kształtowanie się poglądów i postaw młodzieży (rodzice i nauczyciele) w celu podejmowania właściwej  decyzji zawodowej.

Ważna jest pomoc uczniom  w gromadzeniu informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach kształcenia, a także w dziedzinę poznawania samego siebie i tworzenia realistycznej samooceny.

Młodzież oczekuje wsparcia  w określeniu ich drogi życiowej, gdyż sami często nie mają jeszcze wystarczającej wiedzy o świecie i trudno im dokonać obiektywnej samooceny. Należy ich tak przygotować, aby wybór zawodu był świadomy i dojrzały.

 

 

Na konsultacje można umawiać się osobiście, telefonicznie pod nr 774027780  lub mailowo na adres:
agnieszka.ciepalek-piec@o2.pl

  

Szkolny doradca zawodowy oferuje Ci pomoc w zakresie:

 

Ø  udzielanie pomocy uczniom w osiąganiu umiejętności podejmowania decyzji o wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia.

Ø  określenia Twoich zainteresowań i umiejętności zawodowych (przebadanie testem predyspozycji do zawodu, kwestionariuszem zainteresowań, umiejętności.

Ø  pozostałe testy i kwestionariusze:

(„Kwestionariuszem  Moja rola w grupie” M. Balbina”,„Moje mocne i słabe strony”,

„Test osobowości”, ”Moje wzory uczenia się”, „Ankieta samooceny”, „Analiza motywacji do pracy”)

Ø  pomoc w  opracowaniu Twojego indywidualnego planu kariery zawodowej ,(stworzenie profilu osobowości)

Ø  zapoznanie  ze sposobem rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

Ø  oraz ze schematem szkolnictwa w Polsce,

Ø  napisania listu motywacyjnego, życiorysu

 

Możesz także dowiedzieć się:

 

Ø  na czym polega praca w interesującym Cię zawodzie,

jakie musisz w tym celu zdobyć wykształcenie,

Ø  zapoznać z najnowszymi trendami na rynku pracy.

  

Przydatne strony przy wyborze szkoły podangimnazjalnej:

 

http://www.ohpdlaszkoly.pl/uoferty.php

 

http://www.perspektywy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=309&Itemid=111

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Zawody

  

 Test predyspozycji zawodowych:

 

http://twojepredyspozycje.pl/index/1

  

Spis szkół ponadgimnazjalnych w Opolu:

 

http://www.opole.pl/miasto/obiekty/c34977/

 

 

grafika_szkoly.jpg

FORUM UCZNIOWSKIE NASZEJ SZKOŁY

SZKOLNA GAZETKA "KLEKS"

 

SZKOLNA TELEWIZJA